100430   2048
تاریخ انتشار: 1397/09/13 17:18
بیمارستان شفا مسجدسلیمان نیازمند تدابیر مدیریتی ویژه

پایگاه خبری تحلیلی ندای خوزستان

 

 

 

شهر مسجدسلیمان اولین های گذشته و آخرین های امروز

شهر اولین ها نامی که برازنده نام شهر مسجدسلیمان میباشد زیرا این شهر فاقد امکانات ابتدایی است هیچ دلسوزی نداردوشاید هم مسئولین رده بالا به این علت که زمانی این شهر جز اولین ها بوده است و بلکه گمان میکنند هنوز هم اولین است فکری به حال مردمانش نمیکنند!!!!


مسجدسلیمان شهر است و زمانی شهر اولین ها بوده . ولی بیمارستانی در ورودی این شهر وجود دارد که در حد یک خانه بهداشت روستایی است و متخصصین وجراحان آن فصلی است وهمانند تلفن همراه عمل میکنند گاهی در دسترس هستند وگاهی که بیمار وخیمی به آنها احتیاج دارند پزشک وجراح وجود ندارد.... 


مسئولین باید به حال وجان این مردم بیشتر توجه کنند واقعا در یک حساب سر انگشتی ، بیمارستان شفا مسجدسلیمان را با بیمارستانهای شهرستان دزفول و یا شوشتر مقایسه کنید انصافا این بیمارستان درحد وشأن مردم مسجدسلیمان میباشد .

بیشتر اوقات مشاهده میشود بیمار تصادفی یا زن پا به ماه ، با حالت وخیم به بیمارستان ارجاع داده میشود ولی به علت نبود پزشک و یا امکانات پزشکی سریع برگه اعزام تدوین واز همراه بیمار پرسیده میشود ۲۲بهمن یا اهواز ؟ وهمراه، حیران و با حال بدتر از بیمار، مستأصل ، بایک شیر یاخط ، یکی را انتخاب وبا شرایط نامناسب بیمارش را راهی جاده ای میکند که احتمال نیستی آن بیشتر از هستی آن است ضمن اینکه ازپزشکان وپرسنل زحمتکش بیمارستان تقدیر وزحمات آنها را میستاییم ولی لازم به ذکر است که این بیمارستان وامکاناتش در حد درجه ۳ هم نمیباشد .

مشکلات نوبت دهی که حکایت هزارویک شب دارد ونیاز به توضیح ندارد مسئولین محترم اگر یک فرد بی بضائت مریضی داشته وجراح هم در مرخصی باشد فکر کرده ایم هزینه ایاب وذهاب واقامت در شهر دیگر مزید بر هزینه بیمارستان را چگونه پرداخت کند مسئولیت این همه رنج ومشقت جاده که هزاربار بیمار وهمراه را به استقبال مرگ میبرد با چه مسئولی است ؟

به امید اینکه بخت بخواب رفته شهر اولین ها قبل از جان باختن مردمانش از خواب بیدار شود ومسئولین در حد یک دهکده مشکلات شهر اولین های گذشته و اخرین های فعلی یا بهتر است بگوویم مسجدسلیمان ( تنها ) را حل نمایند.

 

ثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*